Inkubator Przedsiębiorczości FAP

Inkubator Przedsiębiorczości Fundacji Animacji Przedsiębiorczości,

wspierający  polskie firmy rodzinne, start-upy oraz młodych przedsiębiorców.

Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Animacji Przedsiębiorczości i jest przez nią realizowany. Ma na celu wspieranie polskich firm rodzinnych, nowe przedsięwzięcia typu „start-up” w tym także młodych adeptów przedsiębiorczości, poprzez minimalizację kosztów przeznaczonych na siedzibę firmy, koszty biurowe, personel, obsługę korespondencji oraz powierzchnię magazynową. Koszt adresu rejestracji działalności gospodarczej w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości Fundacji Animacji Przedsiębiorczości to tylko 10 zł miesięcznie. Jest to najniższa stawka w Polsce i ustalona jest na takim poziomie, aby praktycznie każdy mógł sobie pozwolić na otwarcie firmy, niezależnie od warunków lokalowych, jakimi dysponuje.

W świecie rosnącej konkurencji globalnej pod naporem międzynarodowych sieci polskie start-upy i  firmy rodzinne często są zbyt słabe, aby skutecznie konkurować z gigantami o międzynarodowym zasięgu. Niejednokrotnie szanse polskich przedsiębiorców są też obniżane z uwagi na nie zawsze przychylne traktowanie przez rodzime urzędy. Fundacja Animacji Przedsiębiorczości wychodząc naprzeciw tym potrzebom realizuje projekt o charakterze Inkubatora Przedsiębiorczości, którego celem jest wyrównywanie szans poprzez stworzenie preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej i konsolidację środowisk polskich firm rodzinnych, a także urzędów państwowych i samorządowych zainteresowanych wspieraniem polskiej przedsiębiorczości. W celu realizacji niniejszego Inkubatora Przedsiębiorczości z własnych zasobów Fundacja Animacji Przedsiębiorczości udostępnia budynek o powierzchni 2500 m.kw. zlokalizowany w przygranicznym mieście Paczków, na śląsku opolskim.  Do Inkubatora Przedsiębiorczości mogą także przyłączać się indywidualne osoby, ludzie dobrej woli, którym bliskie są idee powyższego działania wspierającego młodych przedsiębiorców i polskie firmy rodzinne. W ramach Inkubatora tworzymy także ogólnopolską sieć lokalizacji, budynków, biur, w których na preferencyjnych zasadach będą mogły uruchamiać działalność gospodarczą start-upy, młodzi przedsiębiorcy lub polskie firmy rodzinne, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji i dysponują ograniczonymi środkami na wynajęcie biur, magazynów.

Inkubator Przedsiębiorczości FAP- realizując swój główny cel wyżej opisany będzie także odbudowywał przedsiębiorczość mikro i małych firm, której rozwój ograniczany jest przez silną konkurencję ze strony międzynarodowych sieci, dysponujących nieograniczonym kapitałem, działających w strukturze licznych placówek, rozlokowanych po całym kraju. Inkubator także może wesprzeć polskich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, ale chcą nadal prowadzić swoje firmy. Fundacja Animacji Przedsiębiorczości skupia posiadaczy budynków, biur, obiektów magazynowych, w których na preferencyjnych zasadach będzie można lokować nowo powstające firmy. Inkubator służył będzie usługami doradczymi z zakresu jak uruchomić lub rozwinąć swój biznes, będzie świadczył outsourcingowo poboczne usługi takie jak obsługę korespondencji, usługi sekretarskie, przechowywanie i magazynowanie wyrobów.

Jesteśmy głęboko przekonani do pożyteczności i słuszności projektu, jednocześnie zapraszając Państwa do aktywnego wsparcia i włączenia się w niniejsze działanie.

kontakt:

Inkubator Fundacji Animacji Przedsiębiorczości

ul. Daszyńskiego 13

48-370 Paczków

biuro@eafund.net