Misja

Fundacja Animacji Przedsiębiorczości jest zwieńczeniem ponad 20 letniej działalności społecznej i biznesowej fundatorów. Skupia kilkaset firm bardziej lub mniej związanych z ideami i celami statutowymi fundacji. Poprzez lata działań na różnych polach i wielu organizacjach przyszła pora zebrać działania, podmioty i osoby, którym na sercu leży faktyczna i skuteczna poprawa warunków działania polskich przedsiębiorców. Fundacja Animacji Przedsiębiorczości z pewnością nie jest kolejną organizacją kanapową, zdecydowane działania na rzecz zwłaszcza polskich przedsiębiorców, odważne podejmowanie dialogu i skutecznych, konsekwentnych działań parlamentarnych, prawnych czy medialnych w nawet najbardziej kontrowersyjnych konfliktach przedsiębiorców z urzędnikami są udokumentowanym dorobkiem zespołu, który stoi za nią. Potrafimy scalić rozproszonych przedsiębiorców i w wielkiej skali skoordynować działania dla osiągnięcia krytycznego, wspólnego celu, wyselekcjonować i udostępnić wyspecjalizowaną pomoc prawną, wreszcie w sprawach dużej wagi państwowej nawiązujemy relacje z parlamentarzystami, tworząc inicjatywy zmieniające niekorzystne lub wręcz niesprawiedliwe przepisy prawne. Jeśli problem wymaga uwagi opinii publicznej wypracowaliśmy przez lata relacje z mediami, których dziesiątki publikacji i emisji w pierwszoplanowych programach interwencyjnych zapewniają percepcję polityków i najważniejszych instytucji państwa.