Od pasji do biznesu

„Od pasji do biznesu”-ogólnopolski projekt wspierający młodych przedsiębiorców.

Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Animacji Przedsiębiorczości, ma na celu wspieranie i wyróżnianie młodych adeptów przedsiębiorczości oraz budowanie ich relacji z doświadczonymi przedsiębiorcami , przykładami sukcesu w świecie biznesu.

Projekt realizował będzie ideę animacji przedsiębiorczości poprzez wyłanianie najbardziej utalentowanych młodych przedsiębiorców, wyróżnianie udanych pomysłów na własny biznes. Odpowiednia ekspozycja laureatów i umożliwienie nawiązania wartościowych relacji z doświadczonymi przedsiębiorcami, dysponującymi dorobkiem biznesowym oraz kapitałem może zaowocować obustronnymi korzyściami i dynamicznym rozwojem przedsięwzięcia. W ramach projektu powstanie platforma koncentrująca młodych przedsiębiorców, której atutami będą inicjatywa i kreatywność, co stanowić będzie cenne źródło energii, wzajemnej motywacji i nowych pomysłów. W konsekwencji przyciągnie ona kapitał, który wesprze rozwój polskiego młodego biznesu.

Ideą projektu „Od pasji do biznesu”- jest także odbudowa przedsiębiorczości, której rozwój wyhamowany jest przez silną konkurencję ze strony międzynarodowych sieci dysponujących nieograniczonym kapitałem, działających w strukturze licznych placówek, rozlokowanych po całym kraju. Fundacja Animacji Przedsiębiorczości tworzy tym samym krajowe narzędzie do wzmocnienia i animowania rodzimej przedsiębiorczości poprzez łączenie potencjałów dwóch środowisk:  kreatywności, pasji młodych z mądrością i rozeznaniem rynku doświadczonych biznesmenów- to nasze polskie przewagi, które przekrojowo powinniśmy wzmacniać i rozwijać.

Projekt   „Od pasji do biznesu” przyciągnie także absolwentów szkół, wkraczających dopiero na ścieżkę swojej życiowej kariery, pełnych chęci i nowych pomysłów na własny biznes, choć nie posiadających często doświadczenia i wystarczających środków.

W ramach projektu przeprowadzimy cykl regionalnych wydarzeń o charakterze konkursowym, połączonych z wręczeniem wyróżnień przez kapitułę fundacji. Zwieńczeniem cyklu wydarzeń regionalnych będzie Gala Generalna w Warszawie.

Podczas naszych wydarzeń naszymi gośćmi będą:

  • uznani biznesmeni
  • młodzi przedsiębiorcy
  • lokalne media
  • przedstawiciele lokalnych samorządów i rynku pracy
  • organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości
  • szkoły biznesu

Jesteśmy głęboko przekonani do pożyteczności i słuszności projektu, jednocześnie zapraszając Państwa do aktywnego wsparcia i włączenia się w niniejsze działanie.

Z wyrazami uszanowania,

Wiesław Wójcik

Prezes

Fundacji Animacji Przedsiębiorczości